List of Past Presidents & Secretaries

  President

Secretary

57-58 R.S.V. Mukherjee

B.K. Chanda

58-59 R.S.V. Mukherjee

M. Mukherjee

59-60 H.H. Maharajadhiraj Of Charkhari

M.Mukherjee

60-61 Dr. U.C. Bordoloi

A.L.Fair Brother

   

C.K. Bhuyan

61-62 Dr C.K. Bhuyan

M.S. Multhania

   

P. Das Gupta

62-63 M.Mukherjee

P. Das Gupta

63-64 R.Chanda

D.H.Rus

64-65 G.H.Guha

Ravi Gupta

65-66 P.M.Balen

R.S.Goenka

66-67 A.L.Fair Brother

R.S.Goenka

67-68 R.C.Chowdhury

R.Ghosh

  A.L.Fair Brother

S.S.Guha

  P. Das Gupta  
68-69 P. Das Gupta

S.S.Guha

69-70 R.K.Ghosh

S.L.Singhania

70-71 S.S.Guha

S.L.Singhania

71-72 R.S.Goenka

S.L.Singhania

72-73 D.E. Perry

S.B. Ganguly

73-74 S.K.Barua

K.L.Kalra

74-75 S.K. Bhattarcharjee

S.C.Sharma

75-76 S.L.Singhania

S.R.Sen

76-77 M.I.S. Iyer

S.R.Sen

77-78 K.L.Kalra

M.K.Chowdhury

78-79 C.M.Brahma

I.B. Chakravarty

79-80 S.L.Singhania

S.R.Sen

80-81 S.N.Shah

S.R.Sen

81-82 S.R.Sen

V.Chandhoke

82-83 K.K.Sinha

M. Chaudhuri

83-84 K.K.Sinha

Binod Bawri

84-85 F. Suchiang

Vijay Gupta

85-86 M.Chaudhuri

Vijay Gupta

86-87 T.R.Ghose

S.Mavely

87-88 S.Mavely

K.N.Hazarika

88-89 M.L.Deb

S.L.Singhania

89-90 Binod Bawri

Kamaljit Singh

90-91 R.P.Sinha

A.K. Mathur

  S.R.Sen

V.K. Ghai

91-92 Vijay Gupta

Vijay Bawri

92-93 K.N.Hazarika

V.K.Ghai

93-94 B.S. BAbber

A.K.Wason

94-95 A.K.Wason Kishan Tribewalla
95-96 Vijay Chandhoke S.S.Guha
96-97 Kishan Tribewalla Deepak Singla
97-98 Gangadhar Jatiani S.S.Guha
98-99 Deepak Chandhoke Ajay Gupta
99-00 Deepak Singla S.S.Guha
00-01 S.S.Guha Patricia Mukhim
00-02 M.K.Mahanti Rakesh Puri
02-03 A.K.Das Parambir Singh
03-04 Ajay Gupta Jyotsna Puri
04-05 Rakesh Puri Jyotsna Puri
05-06 Kiron Joshi

Parambir Singh

06-07 Anil Pradhan Debashish Das
07-08 Parambir Singh Therlinda Khongwir
08-09 A.K.Das Santa Ram Joshi
09-10 Sarad Bawri Vikas Bajpai
10-11 Debashish Das Kamaljit Singh Sehdave
11-12 Jyotsna Puri Arandati Paul
12-13 Therlinda Khongwir Amit Sharma
13-14 Vikash Bajpai Ashim Kr. Das
14-15 Santaram Joshi Deeya S. Rathore
15-16 Kamaljit Singh Sehdave Chirodip Mukherjee
16-17 K.S.Elangbam Deeya S. Rathore
17-18 Amit Sharma Vikas Bajpai